Yrd. Doç. Dr. İLKER EROĞLU NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Yrd. Doç. Dr. İLKER EROĞLU

T: (0282) 250 2676

M ieroglu@nku.edu.tr

W ieroglu.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Coğrafya
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 2003-2009
Tez: Yunt Dağı ve çevresinin coğrafi etüdü (2009)
Yüksek Lisans
Üniversite: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 1995-2000
Tez: DUMANLIDAĞ VE ÇEVRESİNİN COĞRAFİ ETÜDÜ (2000)
Lisans
Üniversite: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ PR.
Öğrenim Yılları: 1990-1994
Tez:
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / COĞRAFYA BÖLÜMÜ / FİZİKİ COĞRAFYA ANABİLİM DALI
2015-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
MÜDÜRLÜK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2014-2015
MÜDÜR YARDIMCILIĞI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2003-2014
ÖĞRETMEN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 1994-2003
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Fiziki Coğrafya
Türkiye Fiziki Coğrafyası
Klimatoloji
Jeomorfoloji
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., PEKTEZEL H., SOIL QUALITY INDEX (SQI) ANALYSIS OF TEKIRDAG PROVINCE USING GIS (THRACE, TURKEY), FEB - FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol. 26, pp. 3005-3014, 2017.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
2. EROĞLU İ., TEKİRDAĞ LİMANI’NIN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ VE TÜRKİYE LİMANLARI ARASINDAKİ YERİ, Humanitas, vol. 4, pp. 189-213, 2016.
Özgün Makale Sosyal Bilimler Erişim Linki
3. ÖZŞAHİN E., PEKTEZEL H., EROĞLU İ., TEKİRDAĞ ŞEHRİ VE YAKIN ÇEVRESİNDE ARAZİ KULLANIMININ ZAMANSAL VE MEKANSAL DEĞİŞİMİ, Journal of World of Turk, vol. 8, pp. 307-326, 2016.
Özgün Makale Sosyal Bilimler Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., TEKİRDAĞ İLİNİN ANTROPOJENİK BİYOMLARININ (ANTRONOMLARIN) ZAMANSAL VE MEKÂNSAL DEĞİŞİMİ, Marmara Coğrafya Dergisi, ss. 218-227, 2017.
Özgün Makale Sosyal Bilimler Erişim Linki
2. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., PEKTEZEL H., Keşan’da (Edirne) Hava Kirliliği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss. 83-100, 2016.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER
3. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., PEKTEZEL H., ERZİNCAN İLİNDE YERLEŞMELERİN VE NÜFUSUN YÜKSELTİ BASAMAKLARINA GÖRE DAĞILIŞI, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 9, ss. 143-156, 2016.
Özgün Makale Sosyal Bilimler Erişim Linki
4. EROĞLU İ., B. R., Aliağa Limanı,, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Marmara Coğrafya Dergisi., ss. 81-116, 2013.
Özgün Makale Sosyal Bilimler Erişim Linki
5. EROĞLU İ., B. R., Aliağa İlçesinde Arazi Kullanımına Etki Eden Doğal ve Beşeri Faktörler, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Marmara Coğrafya Dergisi., ss. 353-400, 2013.
Özgün Makale Sosyal Bilimler Erişim Linki
6. EROĞLU İ., B. R., Yunt Dağı ve Çevresinin Jeomorfolojik Özelliklerine Tektonik-Volkanik Unsurların Etkileri., Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Marmara Coğrafya Dergisi, ss. 32-59, 2012.
Özgün Makale Sosyal Bilimler Erişim Linki
7. EROĞLU İ., BOZYİĞİT R., Yunt Dağı ve Çevresinin İklim Özellikleri., Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi., ss. 129-151, 2012.
Özgün Makale Sosyal Bilimler Erişim Linki
8. EROĞLU İ., B. R., Güzelhisar Çayı Havzasında Yapısal Unsurların Jeomorfolojik Birimlere Etkileri., SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss. 169-190, 2011.
Özgün Makale Sosyal Bilimler Erişim Linki
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. EROĞLU İ., ÖZŞAHİN E., PEKTEZEL H., RECENT RESEARCHES IN INTERDISCIPLINARY SCIENCES, Bölüm: Scientific Use of Ganos Mountain and Its Neighborhood, Yayın Yeri: St. Kliment Ohridski University Press, Editör: Recep Efe İsa Cürebal Gulnara Nyussupova Emin Atasoy, 2016.
Bilimsel Kitap
2. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., PEKTEZEL H., RECENT RESEARCHES IN INTERDISCIPLINARY SCIENCES, Bölüm: Assessing Water Quality in the Rivers of the Middle East: The Case of the Orontes River, Yayın Yeri: ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Editör: Recep EFE İsa CÜREBAL Gulnara NYUSSUPOVA Emin ATASOY, 2016.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. EROĞLU İ., ÖZŞAHİN E., Evaluating the Relationship between Education and Bioclimatic Comfort in the Edirne Province, III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye (04.03.2017-05.03.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
2. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., Spatiotemporal change of land use in the Edirne Province (NW Turkey), III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye (04.03.2017-05.03.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
3. ÖZŞAHİN E., PEKTEZEL H., EROĞLU İ., Geographical Changes in Tekirdağ and the Surrounding Region between 1900 and 2015, 4. ULUSLARARASI COĞRAFYA SEMPOZYUMU (23.05.2016-26.05.2016).
Özet bildiri
4. ÖZŞAHİN E., PEKTEZEL H., EROĞLU İ., Landuse Capability Classification for Tekirdag (Thrace) Based on Atalay’s Method, 4. ULUSLARARASI COĞRAFYA SEMPOZYUMU (23.05.2016-26.05.2016).
Özet bildiri
5. EROĞLU İ., Tekirdağ Limanının Coğrafi Özellikleri ve Türkiye Limanları Arasındaki Yeri, 1. Turkuaz Sosyal Bilimler Kongresi (16.09.2015-18.09.2015).
Özet bildiri
6. EROĞLU İ., BOZYİĞİT R., Aliağa İlçesindeki (İzmir) Çevre Sorunlarının Coğrafi Açıdan Değerlendirilmesi, Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi 2015 (21.05.2015-23.05.2015).
Tam metin bildiri Erişim Linki
Yayın Hakemlikleri
1. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ.
Uluslararası Dergi
2. KESİT AKADEMİ DERGİSİ.
Ulusal Dergi
Ulusal Projeler
1. Tekirdağ İlinin Arazi Kabiliyet Sınıflandırması, BAP, Yürütücü, 14.03.2016-Devam Ediyor.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
1.Uluslararası Turkuaz Sosyal Bilimler Kongresi, Yer:Sözlü Bildiri-TEKİRDAĞ, Düzenleyenler:NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 16.09.2015-18.09.2015.
Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, , Yer:Sözlü Bildiri-ANKARA, Düzenleyenler:Coğrafyacılar Derneği, 21.05.2015-23.05.2015.