Dr. Öğr. Üyesi İLKER EROĞLU NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi İLKER EROĞLU

T: (0282) 250 2676

M ieroglu@nku.edu.tr

W ieroglu.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Coğrafya
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 2003-2009
Tez: Yunt Dağı ve Çevresinin Coğrafi Etüdü (2009)
Yüksek Lisans
Üniversite: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 1995-2000
Tez: Dumanlıdağ ve Çevresinin Coğrafi Etüdü (2000)
Lisans
Üniversite: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ PR.
Öğrenim Yılları: 1990-1994
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Dr. Öğr. Üyesi NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / COĞRAFYA BÖLÜMÜ / FİZİKİ COĞRAFYA ANABİLİM DALI
2015-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
MÜDÜRLÜK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2014-2015
MÜDÜR YARDIMCILIĞI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2003-2014
ÖĞRETMEN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 1994-2003
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Fiziki Coğrafya
Türkiye Fiziki Coğrafyası
Klimatoloji
Jeomorfoloji
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., Erzincan Kentinde Yerel Zemin Özelliklerinin Deprem Duyarlılığına Etkisi, Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, vol. 5, pp. 41-57, 2019.
Özgün Makale Mühendislik ve Temel Bilimler Erişim Linki
2. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., Erzincan Kentinde Yerel Zemin Özelliklerinin Deprem Duyarlılığına Etkisi, Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, vol. 5, pp. 41-57, 2019.
Özgün Makale Sosyal Bilimler Erişim Linki
3. ÖZŞAHİN E., SARI H., EROĞLU İ., Naip Ovası ve Yakın Çevresindeki Taş Ocaklarında Zamansal ve Mekânsal Değişimlerin Çevresel Etkileri (Tekirdağ), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol. 28, pp. 331-344, 2018.
Özgün Makale Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Erişim Linki
4. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., Land capability classification based on ecological properties of Tekirdag provincepTekirdağ ilinin ekolojik koşullarına göre arazi kabiliyet sınıflandırması, Journal of Human Sciences, vol. 15, pp. 835-854, 2018.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
5. ÖZŞAHİN E., DURU Ü., EROĞLU İ., Land Use and Land Cover Changes (LULCC), a Key to Understand Soil Erosion Intensities in the Maritsa Basin, Water, vol. 10, pp. 1-15, 2018.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
6. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., Tekirdağ İlinde Eğitim ve Biyoklimatik Konfor Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi, Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol. 26, pp. 161-170, 2018.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
7. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., PEKTEZEL H., SOIL QUALITY INDEX (SQI) ANALYSIS OF TEKIRDAG PROVINCE USING GIS (THRACE, TURKEY), FEB - FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol. 26, pp. 3005-3014, 2017.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
8. EROĞLU İ., TEKİRDAĞ LİMANI NIN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ VE TÜRKİYE LİMANLARI ARASINDAKİ YERİ, Humanitas, vol. 4, pp. 189-213, 2016.
Özgün Makale Sosyal Bilimler Erişim Linki
9. ÖZŞAHİN E., PEKTEZEL H., EROĞLU İ., TEKİRDAĞ ŞEHRİ VE YAKIN ÇEVRESİNDE ARAZİ KULLANIMININ ZAMANSAL VE MEKANSAL DEĞİŞİMİ, Journal of World of Turk, vol. 8, pp. 307-326, 2016.
Özgün Makale Sosyal Bilimler Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., TRAKYA YARIMADASI’NIN JEOMORFOMETRİK ÖZELLİKLERİ, Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi, ss. 87-98, 2018.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
2. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., TEKİRDAĞ İLİNİN ANTROPOJENİK BİYOMLARININ (ANTRONOMLARIN) ZAMANSAL VE MEKÂNSAL DEĞİŞİMİ, Marmara Coğrafya Dergisi, ss. 218-227, 2017.
Özgün Makale Sosyal Bilimler Erişim Linki
3. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., PEKTEZEL H., Keşan da Edirne Hava Kirliliği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss. 83-100, 2016.
Özgün Makale SOSYAL BİLİMLER Erişim Linki
4. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., PEKTEZEL H., ERZİNCAN İLİNDE YERLEŞMELERİN VE NÜFUSUN YÜKSELTİ BASAMAKLARINA GÖRE DAĞILIŞI, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 9, ss. 143-156, 2016.
Özgün Makale Sosyal Bilimler Erişim Linki
5. EROĞLU İ., B. R., Aliağa Limanı, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Marmara Coğrafya Dergisi., ss. 81-116, 2013.
Özgün Makale Sosyal Bilimler Erişim Linki
6. EROĞLU İ., B. R., Aliağa İlçesinde Arazi Kullanımına Etki Eden Doğal ve Beşeri Faktörler, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Marmara Coğrafya Dergisi., ss. 353-400, 2013.
Özgün Makale Sosyal Bilimler Erişim Linki
7. EROĞLU İ., B. R., Yunt Dağı ve Çevresinin Jeomorfolojik Özelliklerine Tektonik Volkanik Unsurların Etkileri, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Marmara Coğrafya Dergisi, ss. 32-59, 2012.
Özgün Makale Sosyal Bilimler Erişim Linki
8. EROĞLU İ., BOZYİĞİT R., Yunt Dağı ve Çevresinin İklim Özellikleri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi., ss. 129-151, 2012.
Özgün Makale Sosyal Bilimler Erişim Linki
9. EROĞLU İ., B. R., Güzelhisar Çayı Havzasında Yapısal Unsurların Jeomorfolojik Birimlere Etkileri, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss. 169-190, 2011.
Özgün Makale Sosyal Bilimler Erişim Linki
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. EROĞLU İ., ÖZŞAHİN E., ERENSOY Ş., PAPARACI S., BOZYİĞİT R., INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE PROCEEDING BOOK, Bölüm: A Model Study for Tekirdag Rural Tourism Project: Ucmakdere (Sarkoy/Tekirdag), Yayın Yeri: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, Editör: Adem Yavuz SÖNMEZ Soner BİLEN Ertuğrul TERZİ Ali Eslem KADAK, 2018.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Erişim Linki
2. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., ERENSOY Ş., PAPARACI S., INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE PROCEEDING BOOK, Bölüm: The Planning in Terms of Natural Hazard Sensitivity of Tekirdag City, Yayın Yeri: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, Editör: Yavuz SÖNMEZ Soner BİLEN Ertuğrul TERZİ Ali Eslem KADAK, 2018.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Erişim Linki
3. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., Social Sciences Researches in the Globalizing World, Bölüm: The Evaluation of Site Selection in Kanal Istanbul (Istanbul Canal) Project Area in Terms of Topographic Features (NW Turkey), Yayın Yeri: ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS SOFIA, Editör: Recep Efe Marin Rusev Cevdet Avcıkurt Eric Strauss Bekir Parklak Abdullah Soykan, 2018.
Bilimsel Kitap
4. ÖZŞAHİN E., PEKTEZEL H., EROĞLU İ., Contemporary Studies in Environment and Tourism, Bölüm: GEOGRAPHICAL ENVIRONMENTAL CHANGES IN TEKIRDAG PROVINCE AND ITS NEIGHBOURHOOD DURING 1900-2015 (THRACE-TURKEY), Yayın Yeri: Cambridge Scholars Publishing, Editör: Recep Efe Münir Öztürk, 2017.
Bilimsel Kitap
5. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., Current Trends in Science and Landscape Management, Bölüm: Temporal Change of Forest Areas in Turkey (1926-2015), Yayın Yeri: Sofia St. Kliment Ohridski University Press, Editör: Recep EFE, Jan A. WENDT, Halil UNAL, Murat ZENCİRKIRAN, Zeynal TUMSAVAS, Bilyana BORISOVA, 2017.
Bilimsel Kitap
6. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., Current Trends in Science and Landscape Management, Bölüm: Risk Terrain Modeling (RTM) for Site Selection: The Example of Tekirdağ, Yayın Yeri: Sofia St. Kliment Ohridski University Press, Editör: Recep EFE, Murat ZENCIRKIRAN, Jan A. WENDT, Zeynal TUMSAVAS, Halil UNAL, Bilyana BORISOVA, 2017.
Bilimsel Kitap
7. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., PEKTEZEL H., RECENT RESEARCHES IN INTERDISCIPLINARY SCIENCES, Bölüm: Assessing Water Quality in the Rivers of the Middle East: The Case of the Orontes River, Yayın Yeri: ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Editör: Recep EFE İsa CÜREBAL Gulnara NYUSSUPOVA Emin ATASOY, 2016.
Bilimsel Kitap
8. EROĞLU İ., ÖZŞAHİN E., PEKTEZEL H., RECENT RESEARCHES IN INTERDISCIPLINARY SCIENCES, Bölüm: Scientific Use of Ganos Mountain and Its Neighborhood, Yayın Yeri: St. Kliment Ohridski University Press, Editör: Recep Efe İsa Cürebal Gulnara Nyussupova Emin Atasoy, 2016.
Bilimsel Kitap
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., Ekolojik Koşullara Göre Tekirdağ İlinin Arazi Kabiliyet Sınıflandırması, Yayın Yeri: Kriter Yayınevi, 2018.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ÖZŞAHİN E., SARI H., EROĞLU İ., TÜRKİYE’DE ARAZİ KULLANIMI - ARAZİ ÖRTÜSÜ (AKAÖ) DEĞİŞİKLİKLERİ (1990-2012), ULUSLARARASI TARIM KONGRESİ INTERNATIONAL AGRICULTURE CONGRESS (03.05.2018-06.05.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
2. EROĞLU İ., ÖZŞAHİN E., ERENSOY Ş., PAPARACI S., BOZYİĞİT R., A Model Study for Tekirdag Rural Tourism Project: Ucmakdere (Sarkoy/Tekirdag), INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE 2018 (26.04.2018-29.04.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
3. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., Anthropogenic Biomes (Anthromes) of Turkey, INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE 2018 (26.04.2018-29.04.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
4. EROĞLU İ., ÖZŞAHİN E., BOZYİĞİT R., Geomorphological Features of Kanal Istanbul (Istanbul Canal) Project Area (NW Turkey), INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE 2018 (26.04.2018-29.04.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
5. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., ERENSOY Ş., PAPARACI S., The Planning in terms of Natural Hazard Sensitivity of Tekirdag City, INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE 2018 (26.04.2018-29.04.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
6. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., Avcılık Coğrafyası Açısından Bir İnceleme: Edirne İlinde Kurbağa Avcılığı, VII. International Balkan and Near Eastern SocialSciences Congress Series - Tekirdag / Turkey (24.03.2018-25.03.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
7. EROĞLU İ., ÖZŞAHİN E., BOZYİĞİT R., Meriç Nehri Havzasının İklimi, VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Tekirdag / Turkey (24.03.2018-25.03.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
8. ÖZŞAHİN E., SARI H., EROĞLU İ., ENVIRONMENTAL EFFECTS OF QUARRIES IN NAIP PLAIN AND ITS SURROUNDINGS (TEKİRDAG), INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONSIN GEOGRAPHY GEOSCIENCES ISGGG-2017 (18.10.2017-21.10.2017).
Özet bildiri
9. ÖZŞAHİN E., SARI H., EROĞLU İ., ENVIRONMENTAL EFFECTS OF QUARRIES IN NAIP PLAIN AND ITS SURROUNDINGS (TEKİRDAĞ), INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHV GEOSCIENCES (18.10.2017-21.10.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
10. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., SARI H., MONITORING SOIL EROSION USING UAV (UNMANNED AERIAL VEHICLE), RS (REMOTE SENSING) AND GIS (GEOGRAPHICAL INFORMATIONAL SYSTEMS): A CASE STUDY OF THE GANOS MOUNT, TEKIRDAG (NW TURKEY), INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY AND GEOSCIENCES (18.10.2017-21.10.2017).
Özet bildiri
11. EROĞLU İ., ÖZŞAHİN E., SPATIOTEMPORAL CHANGE OF FOREST AREAS IN TURKEY, INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY AND GEOSCIENCES (18.10.2017-21.10.2017).
Özet bildiri
12. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., SARI H., Evaluating The Relationship Between Geomorphological Features And Soil Quality In The Tekirdağ Province, International Symposium on Geomorpology 2017 (12.10.2017-14.10.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
13. EROĞLU İ., ÖZŞAHİN E., KEŞAN (EDİRNE) ŞEHRİNDE YER SEÇİMİNİN JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, ULUSLARARASI JEOMORFOLOJİ SEMPOZYUMU 2017 (12.10.2017-14.10.2017).
Özet bildiri
14. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., SARI H., TEKİRDAĞ İLİNDE JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLER VE TOPRAK KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, ULUSLARARASI JEOMORFOLOJİ SEMPOZYUMU 2017 (12.10.2017-14.10.2017).
Özet bildiri
15. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., YERSEÇİMİNDE MEKÂNSAL RİSK MODELLEMESİ (MRM), ULUSLARARASI JEOMORFOLOJİ SEMPOZYUMU 2017 (12.10.2017-14.10.2017).
Özet bildiri
16. EROĞLU İ., ÖZŞAHİN E., Evaluating the Relationship between Education and Bioclimatic Comfort in the Edirne Province, Proceedings of International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (04.03.2017-05.03.2017).
Tam metin bildiri
17. EROĞLU İ., ÖZŞAHİN E., Evaluating the Relationship between Education and Bioclimatic Comfort in the Edirne Province, III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye (04.03.2017-05.03.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
18. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., Spatiotemporal change of land use in the Edirne Province (NW Turkey), III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye (04.03.2017-05.03.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
19. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., Spatiotemporal change of land use in the Edirne Province (NW Turkey), Proceedings of International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (04.03.2017-05.03.2017).
Tam metin bildiri
20. ÖZŞAHİN E., PEKTEZEL H., EROĞLU İ., Geographical Changes in Tekirdağ and the Surrounding Regionbetween 1900 and 2015 (Thrace-Turkey), 4. ULUSLARARASI COĞRAFYA SEMPOZYUMU (23.05.2016-26.05.2016).
Özet bildiri
21. ÖZŞAHİN E., PEKTEZEL H., EROĞLU İ., Landuse Capability Classification for Tekirdag Thrace Based on Atalay’xxs Method, 4. ULUSLARARASI COĞRAFYA SEMPOZYUMU (23.05.2016-26.05.2016).
Özet bildiri
22. EROĞLU İ., Tekirdağ Limanının Coğrafi Özellikleri ve Türkiye Limanları Arasındaki Yeri, 1. Turkuaz Sosyal Bilimler Kongresi (16.09.2015-18.09.2015).
Özet bildiri
23. EROĞLU İ., BOZYİĞİT R., Aliağa İlçesindeki İzmir Çevre Sorunlarının Coğrafi Açıdan Değerlendirilmesi, Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi 2015 (21.05.2015-23.05.2015).
Tam metin bildiri Erişim Linki
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., Pınarbaşı İlçesinde (Kayseri) Rüzgâr Enerji Santrallerinin (Res) Yeri Seçimi Üzerine Bir Değerlendirme, 1. Pınarbaşı (Aziziye) Sempozyumu (10.05.2018-12.05.2018).
Tam metin bildiri
2. EROĞLU İ., ÖZŞAHİN E., BOZYİĞİT R., Pınarbaşı İlçesinin (Kayseri) İklimi, 1. Pınarbaşı (Aziziye) Sempozyumu (10.05.2018-12.05.2018).
Tam metin bildiri
3. EROĞLU İ., ÖZŞAHİN E., Aliağa İlçesinde Arazi Kullanımı-Arazi Örtüsü (Akaö) Değişiklikleri Üzerindeki Antropojenik Etkiler, Arkeoloji, Tarih, Coğrafya,Turizm ve KültürüyleGeçmişten Günümüze1. Aliağa Sempozyumu (14.09.2017-15.09.2017).
Özet bildiri
4. ÖZŞAHİN E., EROĞLU İ., Aliağa’nın Depremselliği, Arkeoloji, Tarih, Coğrafya,Turizm ve KültürüyleGeçmişten Günümüze1. Aliağa Sempozyumu (14.09.2017-15.09.2017).
Özet bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ.
Uluslararası Dergi
2. KESİT AKADEMİ DERGİSİ.
Ulusal Dergi
Ulusal Projeler
1. Tekirdağ İlinin Arazi Kabiliyet Sınıflandırması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, 14.03.2016-14.11.2017.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
1.Uluslararası Turkuaz Sosyal Bilimler Kongresi, Yer:Sözlü Bildiri-TEKİRDAĞ, Düzenleyenler:NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 16.09.2015-18.09.2015.
Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, , Yer:Sözlü Bildiri-ANKARA, Düzenleyenler:Coğrafyacılar Derneği, 21.05.2015-23.05.2015.